Meny Stäng

 

Excel – Vad kan man göra och vad kan vi erbjuda

Excel är ett fantastiskt verktyg som kan användas till väldigt mycket.

  • Excel har i första hand varit känt för att vara ett kalkyl- och grafverktyg.
  • För register- och tabellhantering är Excel ett lika självklart val.
  • Möjligheten att använda rutnätet som stöd gör att Excel också är ett utmärkt ritverktyg för att, t. ex. skapa blanketter, skyltar och trycksaker, där text, bilder och grafiska objekt kan hanteras och kombineras på ett enkelt och kraftfullt sätt.
  • Det kan i många situationer, även med fördel användas som ett alternativ till Microsoft Word.
  • Med mera, med mera…

Ejen Consulting har lång erfarenhet av att använda Excel´s alla möjligheter i olika sammanhang.

Vi erbjuder konstruktion av IT-lösningar där Excel, med alla dess möjligheter, vanligtvis ingår som en naturlig komponent. I lösningarna ingår ofta även mer eller mindre komplexa VBA-applikationer*

Ejen Consulting har kompetens och stor erfarenhet av bl. a.

  • Data-, text-, fil- och registerhantering.
  • Olika sätt att berika data, till exempel genom avancerad samkörning mellan olika text- och datafiler, register eller andra typer av datakällor.
  • Sanering av data- och textfiler samt register. Det innebär till exempel rensning, städning, omformatering och dubbletthantering där hänsyn kan tas till komplicerade villkor och algoritmer.

Vår kompetens och erfarenhet visas också i de uppdrag vi genomfört. Läs mer om några av uppdragen under Consulting på fliken Tjänster.

*VBA = Visual Basic for Applications, programmeringsverktyg för konstruktion av Windows-applikationer med Microsoft Office som bas.